Informationer

Gade og nr:
C.F. Richs Vej 13
Postnr:
2000
By:
Frederiksberg
Website:

Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening

Foreningens formål er at virke for fremme af kollegialt sammenhold på fagligt og kulturelt grundlag samt ved sin mødevirksomhed at medvirke til medlemmernes efteruddannelse på tværs af de enkelte specialer.

Som medlemmer optages:
a) erhvervsaktive medlemmer af DADL, praktiserende eller bosiddende på Vesterbro eller Frederiksberg.
b) uden hensyn til bopæl kan andre læger, danske som udenlandske, optages efter bestyrelsens løbende vurdering og beslutning. En anerkendelse som æresmedlem er livsvarig.
c) apotekere og medicinalfirmaer til særligt kontingent
§3 Foreningens møder er åbne for medlemmerne samt for disses ledsagere. Ledsagerne betaler et af bestyrelsen fastlagt gebyr pr møde. Tid og sted for foreningens møder meddeles medlemmerne pr e-mail i god tid før møderne finder sted.
Bestyrelsen kan indbyde andre end medlemmerne til at deltage i møderne.

Foreningen er stiftet i oktober 1884. Oprindeligt kom alle medlemmer fra lokalområdet, men nu optager vi gerne læger fra hele landet, dog især Københavnsområdet. Læger, som ønsker at være med i dette selskab kan indmelde sig som anført for neden. Vedkommende skal ønske at være med i et lægefællesskab der bygger på foreningens historiske baggrund, og skal have lyst til at udvikle sit tværfaglige netværk ved at tilbringe nogle aftener med kolleger fra andre specialer, så der kan dannes kontakter og udveksles lægelige erfaringer.

Medlemmerne mødes ca. 4-5 gange om året til aftenmøder, hvor vi lytter til lægefaglige foredrag og plejer vores sociale kontakter. Vi tilsigter at være 100 medlemmer - så der kan komme omkring 40 til hver foredragsaften, en gruppestørrelse, som giver mulighed for personlige kontakter og diskussion.

Foredragene er sammen med den tværfaglige kontakt foreningens bærende elementer. Foredragene skal have lægefagligt indhold og skal appellere bredt – vi forsøger at give dem en kontroversiel drejning og blander os gerne i den lægefaglige debat. Om muligt forsøger vi at gøre foredragene humoristiske og frem for alt underholdende.

Vores faste mødested er privathospitalet Hamlet, som velvilligt stiller lokaler til rådighed for foreningens arrangementer. Ind imellem flotter vi os med en aften på en speciel restaurant eller vi arrangerer et møde på et for læger historisk interessant sted (det historiske ligger i vores baggrund med en forening der går tilbage til 1884.)

Bestyrelsen vælges og organiserer sig i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen arbejder sammen om aktiviteterne, ved stemmelighed har formanden det endelige mandat. Medlemmerne er med til at vælge foredragsemner, når de udfylder evalueringsskemaerne, der uddeles ved hvert møde.

Økonomien sikres ved kontingenterne og tilskud fra efteruddannelsesfonden.
Medlemskontingentet er frem til april 2009 kr: 450,00
Medlemskab opnås ved at fremsende ønske herom på e-mail: soerenpiehl @ gmail.com
eller ved at rette henvendelse til en af foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du opgiver din identitet og din e-mail adresse, hvorefter du vil modtage en opkrævning på 450,00 kr. Ved indbetaling heraf er medlemskabet effektueret.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk