Informationer

Gade og nr:
Skottenborg 12
Postnr:
8800
By:
Viborg
Website:

Vestjyllands Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.
Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen og medlemmer af Dansk Transport og Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.

Det kollegiale sammenhold hviler bl.a. på det lokale netværkssamarbejde samt iagttagelsen af de "Etiske Normer for Dansk Transport og Logistik".

Velkommen til Vestjylland Vognmandsforenings hjemmeside.

Vestjyllands Vognmandsforening er en af ialt 26 vognmandsforeninger i organisationen Dansk Transport og Logistik (DTL)

DTL har ialt cirka 3.100 medlemmer, heraf er cirka 160 organiseret i Vestjyllands Vognmandsforening.

DTLs lokalforeninger er sammen med kredsene og de faglige netværk medlemmernes adgang til at præge DTLs arbejde for transporterhvervet og mødes med kollegerne i branchen. Her hjælper man hinanden, udveksler synspunkter og erfaringer og bliver opdateret med vigtig viden.

Du kan brug siden til at finde oplysninger om Vestjyllands Vognmandsforening, eller måske finde en vognmand der kan udføre din transportopgave.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk