Informationer

Gade og nr:
Bredgade 77
Postnr:
6940
By:
Lem St
Website:

Vestjysk Lederforum

Foreningens formål er at udgøre et mødested til styrkelse af netværk og erfaringsudveksling mellem virksomhedsledere. Formålet skal nås ved skabelse af et forum, hvor ledere kan mødes på tværs af brancher og få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og gennem indbyrdes aktivitet.

Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder. Virksomhederne som sådan er medlem og har én stemme, uanset hvor mange, der deltager fra virksomhedens side.

I Vestjysk Lederforum får du mulighed for at udvikle dig og din virksomheds netværk og sparre med andre erhvervsledere

Bliv medlem

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder.

Deltagelse i Vestjysk Lederforums arrangementer forudsætter medlemsskab.

Et medlemskab af Vestjysk Lederforum koster DKK 12.000 årligt + moms. Beløbet dækker deltagelse i alle arrangementer, traktement mv.

Kontingent opkræves halvårligt.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer.

Ønsker du medlemsskab af Vestjysk Lederforum skal du udfylde formularen på vores hjemmeside. Vi vil derefter snarest behandle din henvendelse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk