Informationer

Gade og nr:
Hellerupvej 29
Postnr:
2900
By:
Hellerup
Website:

VidenDanmark

VidenDanmark er et netværk for praktikere - ledere og medarbejdere - der har ansvar for og/eller er interesserede i innovation, videndeling og læring i virksomheder og organisationer.

VidenDanmarks fokus er: Innovation, videndeling og læring.

Vi får det til at ske gennem fælles viden, åben debat og et aktivt netværk.

Bliv en del af et aktivt og stærkt netværk, som har fokus på de vigtigste aktiver: Innovation, viden og læring i danske virksomheder og organisationer.

VidenDanmark udsender 2 gange månedligt et nyhedsbrev.

VidenDanmark bringer medlemmer og andre interesserede sammen - ved møder og seminarer, i videngrupper og på vores videnrum på internettet.

VidenDanmark har tre typer af medlemskaber: personligt medlemskab, virksomhedsmedlemskab og leverandørmedlemskab.

VidenDanmark har en række tilbud og fordele til medlemmerne - bl.a. gennem samarbejdsaftaler med leverandører og tilsvarende organisationer.

Netværkets målgruppe

er ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, der har ansvar og interesse for innovation, videndeling og læring.

Titler og roller kan være forskellige: Innovationschefer, videnchefer, facilitatorer, bibliotekarer, informationsmedarbejdere, intranetansvarligt, learning og/eller knowledge managers mm. Dvs. alle, der har et professionelt ansvar eller en stærk interesse for innovation, videndeling og læring i deres virksomhed eller organisation.

Videnansvarlige - videnchefer, videnmedarbejdere, knowledge managers, videnadvokater mv. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan viden udvikles, deles og anvendes i organisationen.

Informationsspecialister - ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens information, herunder informationsarkitektur og -struktur, informationssystemer og -databaser, herunder fysiske og virtuelle biblioteker.

Innovationsansvarlige - ledere og medarbejdere med særligt ansvar for kreativitet, innovation, udvikling af services og produkter mv. VidenDanmark ser innovation som en integreret del af en organisations arbejde med viden.

HR-folk med blik for sammenhængen mellem viden, læring og kompetencer. VidenDanmark mener læring er en vigtig del af arbejdet med viden. Der er en tæt sammenhæng mellem viden- og HR-fokusområderne. Læs mere.

Viden- og informationssystemansvarlige - Intranet, Web-managers, Content Managers mm. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan systemerne bedst muligt understøtter arbejdsprocesser, samarbejde og videndeling.

Kontakt:

Telefon: 20 29 29 23

Email: dmlkZW5kYW5tYXJrQHZpZGVuZGFubWFyay5kaw==

Populære netværk