Informationer

Gade og nr:
Slotsholmsgade 1
Postnr:
1216
By:
København K
Website:

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

V.S.O.D. er interesseorganisation for vin- og spiritusimportører og grossister i Danmark. Organisationens medlemmer står for langt størstedelen af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for produktion af frugtvin og spiritus.

V.S.O.D. er høringsberettiget over for myndighederne i alle sager, der på nogen måde berører vor branche. I den forbindelse giver vi branchens synspunkter til kende og samarbejder med myndigheder og politikere om de mest hensigtsmæssige løsninger.

Siden 1977 har vi påvirket beslutningerne i en positiv retning for branchen. Det gælder i spørgsmål om fastlæggelse og fortolkning af tekniske regler, miljøspørgsmål, markedsførings- og mærknings-regler, ikke mindst i samspillet mellem danske og EU-regler. Det gælder også i høj grad påvirkning af politikerne i forbindelse med afgiftssatser og gebyrer...

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk