Informationer

Gade og nr:
Langelinie 11
Postnr:
5450
By:
Otterup
Website:

Virksomme Kvinder

* VIRKSOMME kvinder er et forum af kvinder, hvor medlemmerne er selvstændige, medarbejdende og kvinder med særlig relation til at drive virksomhed.
* ”Vore medlemmer kommer fra alle brancher og kan hente ny inspiration, udvikle nye kompetencer og i øvrigt være hinandens støtte. Vi er også kendt for at være en erhvervspolitisk kamporganisation gennem de mere end 40 år, vi har eksisteret.”
* VIRKSOMME kvinders strategi er kort fortalt at arbejde med lovgivning, uddannelse og netværk.

Formål

Foreningen har til formål gennem kurser, foredrag og
lignende oplysningsvirksomhed at orientere og
dygtiggøre medlemmerne i forhold af økonomisk og
erhvervsmæssig betydning for virksomheden.
I samarbejde med andre organisationer for
selvstændige arbejder landsforeningen ligeledes ved
politisk påvirkning hen mod en selvstændig
erhvervsstatus samt for en højnelse af respekten for
det arbejde, der udføres inden for erhvervsgruppen.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle medarbejdende og
selvstændige kvinder, samt kvinder med særlig
tilknytning til små og mellemstore virksomheder.
Foreninger, institutioner og firmaer kan optages som
støttemedlemmer.

Kontingent for aktive medlemmer 2009 kr. 1.500,00

Kontingent for aktive medlemmer 2010 kr. 1.600,00

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk