Ældre Sagen

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk. Vi arbejder ud fra værdierne: Indsigt, nærvær og handlekraft.

Ældre Sagen er medlemsorienteret – dvs. vi lytter til medlemmernes ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter. Vi baserer vores arbejde på viden og har fokus på at være veldokumenterede og troværdige.

Hvem er vi?

Overordnet er vi:

* 550.000 medlemmer

* 217 lokalkomiteer og bydelsgrupper landet over, der arbejder med at skabe forandringer i nærmiljøet og blandt andet afholder arrangementer, kurser, foredrag m.m.

* Over 10.500 aktive frivillige

* Et sekretariat i København med ca. 100 ansatte

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv:

* hvor personen er vigtigere end alderen
* hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser
* hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det.

Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk

Vi tilbyder:

* Rådgivning
Som medlem kan du få gratis og uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske eller boligmæssige spørgsmål.

* Social-humanitært arbejde
Har du fx brug for en besøgsven, motionsven eller pc-supporter så er der hjælp at hente hos vores stab af frivillige.

* Medlemstilbud
Som medlem får du rabat på fx forsikring, briller, mobiltelefoner, olie m.v. Du får også en vifte af gode tilbud på fx rejser og særarrangementer.

* Arrangementer
Deltag i arrangementer landet over eller i netop dit lokalmiljø.

* Viden og udvikling
Vi laver undersøgelser og samler viden om livsbetingelser, ønsker og forventninger til fremtiden.

* Hjemmesiden
Kom i direkte kontakt med andre medlemmer, søg informationer og deltag i debatten på hjemmesiden.

* Medlemsmagasinet NU
Magasinet NU udgives 6 gange om året og bliver sendt til medlemmer med posten.

* Nyhedsavisen NYT
Avisen bliver udsendt sammen med medlemsbladet og rummer nyheder med perspektiv, overblik og analyser af den ældrepolitiske debat.

Du kan blive medlem af vores forening, fra du er 18 år.

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad netværksportalen være din platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.
Område
1165 København K

Aarhus Entrepreneurship Centre

Aarhus Entrepreneurship Centre koordinerer og udvikler aktiviteter inden for entrepreneurship og innovation.
Centret understøtter aktiviteter internt og koordinerer området eksternt i forhold til samarbejdspartnere inden for entrepreneurshipaktiviteter og iværksætteri.
Centret har fokus på:

* at bidrage til, at omfanget af undervisningstilbud til de studerende inden for entrepreneurship og innovation øges
* at understøtte udviklingen af nye undervisningsmetoder på universitetet, som fremmer de studerendes foretagsomhed og innovative kompetencer
* at tilbyde de studerende et attraktivt studentervæksthus
* at udvikle aktiviteter, som styrker anvendelsen af de studerendes faglighed i samspil med andre fagligheder og dermed fremmer innovation
* at være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, organisationer og andre aktører, som ønsker at fremme entrepreneurship

AEC skal gøre Aarhus Universitet til en aktiv frontløber, når det gælder entrepreneurship i relation til relevante aktører, såvel lokalt, som regionalt og internationalt. Dette er vores vision.

---
Har du en erfa-gruppe, du vil tilmelde? Se menupunktet "Tilmeld netværk".
Område
8200 Aarhus N

Byens Netværk

Byens Netværk er et dynamisk netværk for dig og din virksomhed, der ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og vores byer.

Byens Netværk giver mulighed for at skabe den dialog, der er væsentlig for inspiration og forståelse af hinandens problemstillinger, hvad enten du er arkitekt, advokat, kunstner eller håndværker.

Byens Netværk stiller faciliteterne til rådighed i form af netværksarrangementer, debatarrangementer, studieture og en levende hjemmeside med reportager fra arrangementerne.

Brug Byens Netværk til at:

· Få et personligt, fagligt og socialt netværk
· Vær med til at påvirke byudviklingen
· Lær nyt og få inspiration
· Deltag i arrangementer og studieture
· Profiler din virksomhed
· Bliv opdateret via website og nyhedsbrev
· Medlemsarrangementer

Vi er ca. 250 virksomheder med i netværket.

Byens Netværk afholder ca. 30-40 arrangementer årligt af faglig, kulturel og social karakter. Hertil kommer 1-2 studieture.

Glæd dig til at høre inspirerende og begejstrede indlægsholdere, som fortæller om spændende bygge- og udviklingsprojekter og deler deres viden med netværket. Og mød mennesker fra egen og andre brancher.

Område
1401 København K

C4 Hillerød - Videncenter

C4 Hillerød samler Erhvervsrådet, Turistforeningen og gadeforeningerne i Hillerød i én dynamisk paraplyorganisation, der desuden arbejder for at fremme tiltag inden for uddannelse, kultur og sport. Denne opbygning sikrer et gunstigt samarbejde på tværs af traditionelle skel og skaber på unik vis synergi mellem stærke samarbejdspartnere. C4 Hillerød arbejder for, at Hillerød og resten af regionen, skal være et attraktivt og levende område for borgere, erhvervsdrivende, virksomheder, kultur- og foreningslivet og for regionens mange besøgende.

C4 Hillerød arbejder dedikeret indenfor fire områder, kaldet de fire søjler. De fire søjler er:

* Erhverv
* Uddannelse
* Handel
* Turisme & Kultur

C4 Hillerød arbejder målrettet for at skabe vækst inden for de fire søjler og synergi imellem dem.

Omdrejningspunktet for C4 Hillerød er foreningens medlemmer, der bl.a. kommer fra en række af Hillerøds førende virksomheder, institutioner og foreninger og dermed afspejler erhvervsstrukturen, såvel som den politiske struktur i regionen. Med øje for medlemmernes behov og ønsker udvikler og gennemfører C4 Hillerød projekter, der skaber værdi inden for de fire søjler. C4 Hillerød løser desuden en række opgaver for Hillerød Kommune. Opgaverne defineres i en resultatkontrakt, som forhandles årligt.

C4 Hillerød ejer og driver C4 Videncenter, et stærkt væksthus med en række spændende virksomheder. C4 Videncenter samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen. Videncentret er et vigtigt element i C4 Hillerøds målrettede arbejde for erhvervsfremme i regionen. Desuden danner C4 Videncenter rammerne for C4’s mange kursus- og konferenceaktiviteter - et af kernepunkterne i C4s uddannelsessøjle.

Netværk med strategiske samarbejdspartnere og videndeling står som centrale værdier for C4 Hillerød.
Område
3400 Hillerød

Netværk Danmark

Skab relationer og del viden i Danmarks største professionelle netværk for ledere, direktører og andre nøglemedarbejdere

Netværk Danmark tilbyder videndeling på tværs af landegrænser, fag, brancher og ledelsesniveauer i erhvervslivet. Med 350 fortrolige netværksgrupper over hele landet er vi Danmarks største vidensbank for direktører, ledere og andre nøglemedarbejdere. Vi repræsenterer mere end 40 ledelsesfunktioner i en virksomhed og kan dermed tilbyde dig adgang til viden og hjælp til alle tænkelige udfordringer.

Vores små netværksgrupper giver dig mulighed for sparring med ligestillede på dine konkrete udfordringer. Grupperne er nøje sammensat efter niveau og geografisk placering, og vi sikrer imod konkurrent-, leverandør- og kundeforhold.
Alle møder styres af en professionel og erfaren mødeleder, der sikrer fremdrift og har fokus på din faglige og ledelsesmæssige udvikling.

Vi tilbyder lokalt baserede netværksgrupper inden for både konkrete fagområder og generel ledelse, fx
• Adm. direktør, direktører og funktionsdirektører
• Direktionssekretærer og -assistenter/ Executive Assistants
• Master, talenter og unge chefer
• Ledelse & Udvikling
• Forretningsudvikling & strategi
• Drift, Produktion & Teknik
• Human Resource
• Forandringsledelse
• Indkøb
• IT
• Kommunikation
• Økonomi
• Logistik & SCM
• Projektledelse
• Arbejdsmiljø
• Asien
• Lean - Six Sigma
• Pricing
• Salg & Marketing
Område
5700 Svendborg

Vækstfabrikkerne

Vækstfabrikkerne er for iværksættere og mindre virksomheder, som vil have mere ud af forretningen. Her får du professionel hjælp til at udvikle dine ideer og dit potentiale.

Du får:

* Kolleger, som også er selvstændige
* Moderne udstyret arbejdsplads, hvor der er taget hånd om det praktiske
* Skræddersyet vækstforløb med netværk, sparring, kompetenceudvikling og mentorordning
* Det hele til en fordelagtig pris

Vækstfabrikkerne er et projekt, der har til formål at etablere og igangsætte 9 Vækstfabrikker i Region Sjælland, med plads til i alt 135 beboere. Projektet er igangsat af Væksthus Sjælland.
Område
4760 Vordingborg

VidenDanmark

VidenDanmark er et netværk for praktikere - ledere og medarbejdere - der har ansvar for og/eller er interesserede i innovation, videndeling og læring i virksomheder og organisationer.

VidenDanmarks fokus er: Innovation, videndeling og læring.

Vi får det til at ske gennem fælles viden, åben debat og et aktivt netværk.

Bliv en del af et aktivt og stærkt netværk, som har fokus på de vigtigste aktiver: Innovation, viden og læring i danske virksomheder og organisationer.

VidenDanmark udsender 2 gange månedligt et nyhedsbrev.

VidenDanmark bringer medlemmer og andre interesserede sammen - ved møder og seminarer, i videngrupper og på vores videnrum på internettet.

VidenDanmark har tre typer af medlemskaber: personligt medlemskab, virksomhedsmedlemskab og leverandørmedlemskab.

VidenDanmark har en række tilbud og fordele til medlemmerne - bl.a. gennem samarbejdsaftaler med leverandører og tilsvarende organisationer.

Netværkets målgruppe

er ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer, der har ansvar og interesse for innovation, videndeling og læring.

Titler og roller kan være forskellige: Innovationschefer, videnchefer, facilitatorer, bibliotekarer, informationsmedarbejdere, intranetansvarligt, learning og/eller knowledge managers mm. Dvs. alle, der har et professionelt ansvar eller en stærk interesse for innovation, videndeling og læring i deres virksomhed eller organisation.

Videnansvarlige - videnchefer, videnmedarbejdere, knowledge managers, videnadvokater mv. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan viden udvikles, deles og anvendes i organisationen.

Informationsspecialister - ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens information, herunder informationsarkitektur og -struktur, informationssystemer og -databaser, herunder fysiske og virtuelle biblioteker.

Innovationsansvarlige - ledere og medarbejdere med særligt ansvar for kreativitet, innovation, udvikling af services og produkter mv. VidenDanmark ser innovation som en integreret del af en organisations arbejde med viden.

HR-folk med blik for sammenhængen mellem viden, læring og kompetencer. VidenDanmark mener læring er en vigtig del af arbejdet med viden. Der er en tæt sammenhæng mellem viden- og HR-fokusområderne. Læs mere.

Viden- og informationssystemansvarlige - Intranet, Web-managers, Content Managers mm. VidenDanmark sætter fokus på, hvordan systemerne bedst muligt understøtter arbejdsprocesser, samarbejde og videndeling.

Kontakt:

Telefon: 20 29 29 23

Email: dmlkZW5kYW5tYXJrQHZpZGVuZGFubWFyay5kaw==
Område
2900 Hellerup

Center for konfliktforebyggelse

Center for Konfliktforebyggelse er en Netværksorganisation og et center for videndeling- og udvikling, kurser, uddannelser, rådgivning, forskning og projekter inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virksomheder samt offentlige organisationer, styrelser og institutioner der beskæftiger sig direkte med borger, bruger eller kundegrupper.
 CFK målretter indhold og leveringsformat så det er tilpasset den specifikke medarbejdergruppe og de overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske behov og målsætninger.

Vores mission er at klæde medarbejdere på så de bedre i praksis kan nå de målsætninger og standarder der er for deres arbejde.

Vi leverer ny viden, metoder og redskaber, identificerer og i-talesætter medarbejdernes og organisationens tavse viden samt indsamler og koordinerer den borgerrettede viden så den er tilgængelig for de relevante medarbejdere.

Vi er eksperter i at levere den rightige analyse af jeres udfordringer og at sammensætte udviklingsforløb der er designet til at gøre en forskel i jeres specifikke virkelighed.

Udgangspunktet for vores arbejde er ofte udviklingsforløb for de medarbejdere der i praksis skal sørge for, at organisationens målsætninger og krav implementeres med den tilsigtede kvalitet.

Om der er tale om en temadag eller et kursus/udviklingsforløb får vi løbende en meget stor indsigt i og viden om jeres medarbejdere, deres positioner, de interne dynamikker, de usagte problematikker samt naturligvis viden om jeres organisation som sådan.

Den viden bruger vi til løbende at målrettet fokus og format i f.eks. et kursus/udviklingsforløb og kan samtidigt give ledelsen en meget præcis og kvalificeret rådgivning i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning.

Endeligt benytter vi naturligvis vores viden til at kunne skræddersy evt. efterfølgende forløb for jeres organisation således, at indsatserne “står på skuldrene” af hinanden.

Det bevirker at viden, perspektiver, metoder og redskaber gentages, sættes ind i en ny sammenhæng eller simpelthen formidles på en helt ny måde. På den måde opnås en langt højere grad af sammenhæng hvilket resulterer i at den viden I får kontinuerligt vedligeholdes og tilpasses jeres behov og virkelighed.

"At samarbejde med Center for konfliktforebyggelse er en investering der mere effektivt udnytter jeres ressourcer og samtidigt er garant for at jeres organisation får blivende værdi ud af at investere I udvikling- og uddannelse af medarbejdere"
Område
8000 Aarhus C

WOW - Executive Network

WOW Exenet er et professionelt forum for videndeling mellem enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer.

WOW Exenets medlemmer er 300 erhvervskvinder og -mænd samt en række virksomheder. Se medlemslisten her.

Visionen er at fremme diversiteten i dansk erhvervsliv og dermed bidrage til vækst og balance ved:

* at synliggøre kvinder som kandidater til lederstillinger og bestyrelsesposter
* at markere sig i den politiske og samfundsmæssige debat.

WOW blev etableret 1. oktober 2005 af journalist Susanne Hoeck. Hensigten var at skabe den platform, der naturligt følger med mange mænds karriere, men som mange kvinder mangler. En platform, hvor man via sine relationer kan skabe den karriere, man ønsker. Siden har netværket udviklet sig, så mænd også kan blive medlemmer, da behovet for et netværk, der involverer det andet køn viste sig at være gensidigt.

WOW Exenets daglige virke består således i

* at etablere relationer mellem netværkets medlemmer og beslutningstagerne i erhverslivet og på den politiske arena
* at bidrage til medlemmernes faglige udvikling, blandt andet via dialogmøder, bestyrelsesseminarer, konferencer m.v.

Hvad får du ud af WOW ?

WOW Executive Network er et netværk målrettet ledere, der ønsker at optimere deres karrieremuligheder og faglige udvikling.

Som medlem kan du deltage i:

* 10 årlige netværksmøder. Formålet med møderne er at dele viden, få inspiration og skabe relationer. Vi præsenterer en række aktuelle og professionelle indlægsholdere, som altid er parate til at gå i dialog. Se tidligere arrangementer og tjek kalenderen.
* Interne netværksgrupper, hvor du mødes med andre om konkrete udfordringer i dit arbejdsliv. Fokus på blandt andet HR, marketing, bestyrelsesarbejde og ledelse. Alle interne netværk har egen sparringsliste og egne møder.
* Eksklusive medlemsgrupper for ledere via tilvalg af Exenet-medlemskab.
* Mentorordning, hvor du bliver parret med en professionel person, der matcher dine behov for udvikling.

Du får også:

* MedlemsNyt direkte i din mailboks med mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, kurser og andre events særligt udvalgt til dig af WOWs samarbejdspartnere. Løbende oplysning om karrierefremmende aktiviteter fra ind- og udland.
* Sparring med netværkets øvrige medlemmer, der tæller blandt andet advokater, revisorer, HR-ansvarlige, topledere, coaches, journalister, IT-specialister og mange andre faggrupper.

Fællesnævneren er engagement, ambitioner og krav til professionelt samvær.
* Præsentation af din professionelle profil og mulighed for at synliggøre dine kompetencer.
* LinkedIn gruppe for medlemmer.

Er Wow Exenet et netværk for dig?

WOW Exenet sætter fokus på fremtidens ledelse og er primært for den privatansatte eller den offentligt ansatte. Selvstændige erhvervsdrivende kan også optages, men netværket er ikke en platform for mindre virksomheder, der ønsker at optimere deres salg.

* Er du karrierebevidst i den forstand, at du ønsker at udvikle dig som menneske gennem din karriere?
* Kræver du at blive involveret og ønsker du at sætte dine talenter i spil?
* Er du villig til at dele din viden med andre i samme og i helt andre brancher?
* Tør du også blotte din uvidenhed, og dermed give dig selv adgang til den viden, du mangler?
* Tør du stå ved dine ambitioner?
* Har du lyst til at netværke på et professionelt plan, hvor det faglige er i fokus?

- så er WOW Exenet et netværk for dig.


Læs om de forskellige typer af medlemskaber på vores hjemmeside...

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Århus C

Århus Erhverv

Erhverv Århus blev stiftet d. 2. oktober 1862 under navnet Århus Handelsforening, hvilket i år 2000 ændredes til Erhverv Århus. Det overordnede formål er:
”at varetage og fremme grundlaget for at drive virksomhed i Århus og omegn”

Varetagelsen af formålet sker i det daglige via solidt forankrede relationer i utallige områder af det Århusianske organisations- og erhvervsliv samt diverse arrangementer med erhvervsmæssigt indhold foranstaltet af Erhverv Århus og Børsen Executive Club. Derudover er arrangementer i International Community og UdviklingsTjenesten en imødekommelse af nye behov i erhvervsmiljøet.
Erhverv Århus påvirker også det århusianske kultur- og uddannelsesmiljø, da Erhverv Århus spiller stor rolle i skabelsen af forummer, hvori kultur og erhverv kan mødes, hvormed nye resultater opstår. I uddannelsesmæssig henseende kan Erhverv Århus eksempelvis bryste sig af, at have været med fra begyndelsen af sTUDENTERHUS åRHUS.

Erhverv Århus prioriterer sin indsats i relation til foreningens formål. Følgende områder har løbende og fast fokus

Uddannelse
Infrastruktur
Byens fysiske udvikling

Indenfor disse områder kan man forvente at Erhverv Århus har en holdning. Holdningen kan vælges præsenteret aktivt i debatindlæg på hjemmesiden og i pressen.

Følgende er valgt som observationspunkter:

Offentlig forvaltning
Integration

Observationspunkterne følges løbende.

Såvel indsatsområderne, som observationspunkterne er faste punkter på dagsorden for bestyrelsens møder.

---
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.
Område
8000 Aarhus C
(Viser 1 til 10 af 1056)