Informationer

Gade og nr:
Frederiksborgvej 29B
Postnr:
3450
By:
Allerød
Website:

Vision - den om lighed

VISION er en forening, som består af medlemmer på tværs af køn, nationalitet, baggrund, kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

VISION arbejder for at fremme en positiv og saglig dialog mellem unge etniske minoriteter og deres forældre – og på det overordnede plan for at fremme forståelsen og respekten mellem majoritet og minoritet. I praksis betyder dette, at vi driver en anonym rådgivning, laver oplysende arbejde i form af foredrag, deltager i mediedebatter og konferencer samt udgiver skriftligt materiale – rettet til forældregenerationen og majoriteten i samfundet. Også internt, forsøger vi selv at praktisere lighed og tolerance mellem medlemmerne, der tæller albanere, afghanere, danskere, iranere, marokkanere, kinesere, palæstinensere, pakistanere, tyrkere.

VISION er en forening som kun virker ved hjælp af fredelige midler.
Beslutningsprocesserne i foreningen følger demokratiske retningslinier
Foreninger arbejder for at fremme ligeværdige
medmenneskelige relationer. Den primære målgruppe er børn og unge.
Foreningen er partipolitisk uafhængig, dermed ikke sagt at foreningen ikke vil tilslutte sig politiske standpunkter.
Foreningen har ikke nogen specifikke religiøse
standpunkter.

Foreningens formål er at fremme de unge etniske minoriteters interesser i bred forstand, og derigennem modvirke psykosocialt marginalitet, samt fremme personlig vækst og udvikling af det enkelte individ.
I dette ligger rent operationelt, at:
- drive en åben anonym krise / telefonrådgivning for unge etniske minoriteter der gennemgår en svær periode i deres liv
- bruge mægling som forsøg på forsoning mellem forældre og børn i tilfælde af konflikter opstået i hjemmet
- støtte og vejlede de unge etniske minoriteter med baggrund i
andre unges erfaringer
- lave oplysende arbejde rettet mod forældregenerationen
- samarbejde med andre lignende organisationer og kriselinier
- samarbejde og udveksle erfaringer med såvel private som offentlige institutioner

VISION skal fremme forståelsen for de minoritetsgrupper, der er bosiddende i landet, ved at føre dialog og informere samfundet om
disse gruppers mangfoldige livssituation, samt fordele og ulemper derved, - ved at:
- holde foredrag og oplæg om emnet
- udgive skriftligt materiale om relevante indvandrerforhold
- afholde og deltage i relevante debatter/konferencer
- tage kontakt til politikere for at tjene de unge etniske minoriteters interesser
- deltage i den dagligdags indvandrerrelateret mediedebat
- dersom det er muligt, at lave en nærradio. Dansksproget.

VISION har en opfattelse af integrationsbegrebet som værende problematisk defineret. Det betyder, at ,
- VISION vil tage konstruktiv kritisk stilling til den nuværende definition af integrationsbegrebet/ -politik.

VISION må ikke deltage i følgende aktiviteter:
- demonstrationer/manifestationer hvor man har en mistanke eller viden om, at det kan - udvikle sig voldeligt
- aldrig samarbejde eller deltage i aktiviteter med grupper eller individer der forventes, eller tidligere har udøvet, vold mod politiet eller er kendt for at virke ved vold

Medlemsforhold:

Alle kan blive medlem af VISION hvis de accepterer VISION`s vedtægter.

Stk.1 Medlemskab koster Kr. 150,- helårligt.
Stk.2 Indmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til foreningen.
Stk.3 Medlemskabet gælder ved indbetaling af kontigent.
Stk.4 Medlemskontingent betales en gang årligt. Girokort udsendes
fra VISION i slutningen af året til indbetaling for det kommende år.
Stk.5 Udmeldelsen sker ved skriftligt henvendelse til foreningen.
Der bliver fra VISION sendt udmeldelsesbekræftelse.
Stk.6 VISION´s bestyrelse kan træffe beslutning om at ekskludere et medlem, hvis vedkommende bevisligt har været til hindring for, udførelsen af foreningens arbejde.
Stk.7 Eksklusionen kan efter medlemmets eget ønske og initiativ
indbringes for den førstkommende generalforsamling.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk