Informationer

Gade og nr:
Tuborg Boulevard 5
Postnr:
2900
By:
Hellerup
Website:

VL grupperne (Dansk Selskab for Virksomhedsledelse)

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse blev stiftet i København den 3. maj 1965 af en gruppe af landets ledende virksomhedsledere og den dengang eneste VL gruppe - den nuværende gruppe 1. I dag er der 101 VL grupper og 9 VL grupper under stiftelse. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er paraplyorganisation for samtlige VL grupper med de over 3000 medlemmer.

Medlemmer af en VL gruppe er fra en virksomheds øverste ledelse, medlemmer af direktionen eller andre højt placerede ledere, også fra liberale erhverv og fra den offentlige sektor. Medlemskab af en VL gruppe er betinget af medlemskab af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Læs mere om VL grupperne.

De enkelte grupper mødes 8-10 gange om året til uformelle møder for drøftelse af ledelsesrelevante temaer.

Hvert år arrangeres der udover generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde, det særlige VL døgn. En konference der strækker sig over 24 timer (kl 13-13), hvor ca. 5-600 medlemmer mødes og netværker på tværs af grupperne over et program med foredrag af internationale topledere og debat om højaktuelle ledelsestemaer.

Om grupperne

En VL gruppe (virksomhedsleder gruppe) er en netværksgruppe for virksomhedens øverste ledelse, medlemmer af direktionen eller andre højt placerede ledere, også fra liberale erhverv og den offentlige sektor.

VL gruppernes arbejdsudvalg tilrettelægger selv gruppens aktiviteter, men anbefales at afholde 8-10 møder årligt på skift hos medlemmerne.

Som medlem af en VL gruppe kan ledere:

* Udveksle erfaringer og drøfte holdninger med kolleger på samme ansvarsniveau.
* Afprøve egne tanker og ideer omkring såvel forretningsudvikling som organisationsudvikling og personlig udvikling.
* Være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold på højt plan - og sammen med personer, der har et udgangspunkt svarende til ens eget.
* Drøfte egne problemer i fortrolighed og på uforpligtende måde.
* Få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger.
* Få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling - fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt, og holde egne meninger og holdninger op imod andres.

Den enkelte VL gruppe skal udpege en kontaktperson, som varetager den løbende kontakt til vores sekretariat og er VL gruppens ansigt udadtil. Adskillige VL grupper opkræver et mindre kontingent.

Medlemskab

Når et nyt medlem optages i en VL gruppe optages medlemmet som medlem af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, hvor der opkræves et mindre kontingent. Derudover opkræver de fleste VL grupper et kontingent.

Som medlemmer optages aktive virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv og den offentlige sektor. Endvidere kan der optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer - optages funktionschefer og lignende fra større virksomheder.

For så vidt angår de liberale erhverv - revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter - forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i beslutningsprocessen i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af en VL gruppe, foreslår vi at tage direkte kontakt til kontaktpersonen for den VL gruppe, som har din interesse. Vores sekretariatet kan formidle forespørgsler vedr. optagelse til VL grupperne, men det er VL gruppen selv, som suverænt træffer beslutning om optagelse af nye medlemmer.

En eventuel dannelse af nye VL grupper kræver bestyrelsens godkendelse af den nye VL gruppes medlemskreds og vedtægter.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk