Informationer

Gade og nr:
Vesterhavsgade 43
Postnr:
7700
By:
Thisted
Website:

Vorupør Erhvervsforening

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Vorupørs erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o. lign. Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.

Som medlem kan optages enhver, der har relation til Vorupørs erhvervsliv og/eller driver erhvervsvirksomhed i Vorupør. Thisted Kommune kan optages som medlem. Tidligere erhvervsaktive kan optages som passive medlemmer, dog uden stemmeret. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Afslag kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk