Informationer

Gade og nr:
Snogegårdsvej 78
Postnr:
2820
By:
Gentofte
Website:

VPP - Videnscenter For Professionel Personvurdering

VPP er en non-profit forening, hvis medlemmer er forskellige interessenter i temaet personvurdering, og som repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

VPP har som mission at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Under personvurdering forstås den systematiske indsamling og fortolkning af data om personer med henblik på rekruttering og udvikling.

Mission

VPP sætter standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Vision

VPP samler, skaber og formidler ny viden om personvurdering, blandt andet ved at skabe kontakt mellem forskningsverden, medlemmer og offentlighed.

VPP bidrager til, at der gennem personvurdering skabes værdi for samfundet, virksomhederne, udbyderne og personer der vurderes.

VPP følger og påvirker den internationale udvikling inden for personvurdering i erhvervssammenhæng.

Medlemskab af VPP er et naturligt valg for betydende virksomheder, herunder udbydere af personvurderingsværktøjer og organisationer.

Videnscentrets formål er, at arbejde for at erhvervsrettede personvurderinger* i Danmark sker med høj kvalitet, præcision og etik. Videnscentret udarbejder retningslinier for personvurdering med beskrivelse af god standard for kvalitet, præcision og etik. Videnscentret arbejder for at fremme kendskabet til retningslinierne og anvendelsen heraf som en markedsstandard.

Foreningen følger udviklingen og forholder sig til relateret arbejde med retningslinier for professionel personvurdering både inden for og uden for landets grænser.

Medlemmer

Som medlemmer af Videnscentret kan efter ansøgning optages erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner som kan tilslutte sig foreningens formål.

Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til Videnscentret med angivelse af telefonnummer og adresse, samt med en skriftlig erklæring om, at man kan tilslutte sig foreningens formål og vil efterleve foreningens retningslinjer for personvurdering. Ved ansøgning om medlemskab angives endvidere hvilken medlemsgruppe (arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, udbydere af personvurdering, brugervirksomheder, fagpolitisk organisationer/læreanstalter eller øvrige medlemsgruppe, jf. § 7 stk. 2,) man ønskes at kategoriseres under. Bestyrelsen afgør hvilken medlemsgruppe medlemmet optages som.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk