Informationer

Gade og nr:
Nytorv 3, 3. sal
Postnr:
1450
By:
København K
Website:

World Music Denmark

World Music Denmark (WMD) er genreorganisationen, som støtter musik, der 'tager udgangspunkt i en eller flere stilarter af ikke vestlig oprindelse'. Det er World Music Denmarks formål, at fremme verdensmusikken i Danmark og dansk verdensmusik i udlandet.

De øvrige rytmiske genreorganisationer er ROSA (Dansk Rock Samråd), Jazz Danmark, Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) og SNYK (Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik).

HVAD ER 'VERDENSMUSIK'?
'Verdensmusik' er musik der stammer fra verdensdele uden for Europa og Nordamerika. Genremæssigt omfatter det musik fra Afrika, Latinamerika (herunder tango, salsa og forskellige brasilianske musikformer), Caribien (bl.a. reggae, dancehall og ska), samt musik fra Mellemøsten og Asien. 'World Music' begrebet blev lanceret i 1987. Af historiske grunde støtter WMD derfor også en række transnationale europæiske stilarter, som ellers ville falde uden for den traditionelle definition af folkemusik. Det gælder bl.a. klezmer, flamenco, gipsy (sigøjnermusik) og andre musikformer fra Balkanlandene.

AKTIVITETER
World Music Denmarks arbejdsområde omfatter en bred organisations- mæssig og musikpolitisk indsats samt flest mulige praktiske initiativer, hvor organisationen vil give musikerne kompetent vejledning og service, foruden at den står som initiativtager til nye tiltag i forbindelse med ny informationsteknologi, karriereplanlægning og efteruddannelse.

WMD vil desuden stå som initiativtager til nyskabende aktiviteter i samarbejde med spillesteder og festivaler, samt indgå innovativt med udspil til nye aktiviteter i forhold til ’publikumsudvikling’ og til masse- medierne.

Gennem sin virksomhed ønsker WMD også at stå som det samlende midtpunkt for verdensmusikmiljøet i Danmark og de forskellige operatører, der har interesse for genreområdet. World Music Denmark ønsker desuden at tage initiativet til nye aktiviteter, der fremmer orkestrenes karriereplanlægning med henblik på at forbedre deres eksponering og markedsføring i udlandet.

DRIFT AF ORGANISATIONEN
WMD modtager et årligt driftstilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg(Kulturministeriet) og varetager - som de øvrige genreorganisationer - markedsføringen af dansk musik i udlandet inden for sit genreområde.
Herunder støtte til transportudgifter ved job i udlandet og deltagelse på internationale musikmesser (f. eks. Womex og Popkomm).

Til en række enkeltstående arrangementer og aktiviteter har WMD desuden modtaget støtte fra Kopifon / IFPI Danmark, Dansk Artist Forbund (DAF), Dansk Musiker Forbund (DMF), DJBFA (Danske jazz, beat og folkemusik autorer) og DPA (Danske populærautorer).

For at kunne modtage støtte fra WMD skal musikere have fast bopæl i Danmark (dvs. have et cpr nummer og betale skat her i landet).

Medlemskab af årsmødet

INDMELDELSE
Som medlem får du tale- og stemmeret på World Music Denmarks årsmøde og bliver opstillingsberettiget ved valg til bestyrelsen. Det koster ikke noget at være medlem. Jfr. WMDs vedtægter skal medlemskabet fornyes en gang årligt ved en skriftlig bekræftelse inden udgangen
af januar måned. Alle medlemmer bliver kontaktet med henblik for fornyelsen af medlemskabet.

FORMÅL
Ved indmeldelse erklærer du dig enig i World Music Denmarks's formål:
'At udbrede forståelsen for og kendskabet til, samt fremme udfoldelses-
mulighederne for verdensmusik og de tilknyttede danseformer, som har
base i Danmark.'

SÅDAN GØR DU
Hvis du ønsker at blive medlem, skal du sende en mail til WMD og oplyser:

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR./BY:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:

NYHEDSBREV
Hvis du ikke allerede er tilmeldt World Music Denmarks nyhedsbrev, vil du som nyindmeldt medlem få det tilsendt automatisk.

Dit ønske om indmeldelse sendes til WMD på e-mail adressen: bWFpbEB3b3JsZG11c2ljLmRr

----
Tilmeld dit netværk eller din erfa-gruppe i dag, og lad Netværksportalen være din nye platform til eksponering. Netværksportalen - en samlet indgang til netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk