Informationer

Gade og nr:
Filmbyen 21.4
Postnr:
8000
By:
Århus C
Website:

WOW - Executive Network

WOW Exenet er et professionelt forum for videndeling mellem enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer.

WOW Exenets medlemmer er 300 erhvervskvinder og -mænd samt en række virksomheder. Se medlemslisten her.

Visionen er at fremme diversiteten i dansk erhvervsliv og dermed bidrage til vækst og balance ved:

* at synliggøre kvinder som kandidater til lederstillinger og bestyrelsesposter
* at markere sig i den politiske og samfundsmæssige debat.

WOW blev etableret 1. oktober 2005 af journalist Susanne Hoeck. Hensigten var at skabe den platform, der naturligt følger med mange mænds karriere, men som mange kvinder mangler. En platform, hvor man via sine relationer kan skabe den karriere, man ønsker. Siden har netværket udviklet sig, så mænd også kan blive medlemmer, da behovet for et netværk, der involverer det andet køn viste sig at være gensidigt.

WOW Exenets daglige virke består således i

* at etablere relationer mellem netværkets medlemmer og beslutningstagerne i erhverslivet og på den politiske arena
* at bidrage til medlemmernes faglige udvikling, blandt andet via dialogmøder, bestyrelsesseminarer, konferencer m.v.

Hvad får du ud af WOW ?

WOW Executive Network er et netværk målrettet ledere, der ønsker at optimere deres karrieremuligheder og faglige udvikling.

Som medlem kan du deltage i:

* 10 årlige netværksmøder. Formålet med møderne er at dele viden, få inspiration og skabe relationer. Vi præsenterer en række aktuelle og professionelle indlægsholdere, som altid er parate til at gå i dialog. Se tidligere arrangementer og tjek kalenderen.
* Interne netværksgrupper, hvor du mødes med andre om konkrete udfordringer i dit arbejdsliv. Fokus på blandt andet HR, marketing, bestyrelsesarbejde og ledelse. Alle interne netværk har egen sparringsliste og egne møder.
* Eksklusive medlemsgrupper for ledere via tilvalg af Exenet-medlemskab.
* Mentorordning, hvor du bliver parret med en professionel person, der matcher dine behov for udvikling.

Du får også:

* MedlemsNyt direkte i din mailboks med mulighed for at deltage i gå-hjem-møder, kurser og andre events særligt udvalgt til dig af WOWs samarbejdspartnere. Løbende oplysning om karrierefremmende aktiviteter fra ind- og udland.
* Sparring med netværkets øvrige medlemmer, der tæller blandt andet advokater, revisorer, HR-ansvarlige, topledere, coaches, journalister, IT-specialister og mange andre faggrupper.

Fællesnævneren er engagement, ambitioner og krav til professionelt samvær.
* Præsentation af din professionelle profil og mulighed for at synliggøre dine kompetencer.
* LinkedIn gruppe for medlemmer.

Er Wow Exenet et netværk for dig?

WOW Exenet sætter fokus på fremtidens ledelse og er primært for den privatansatte eller den offentligt ansatte. Selvstændige erhvervsdrivende kan også optages, men netværket er ikke en platform for mindre virksomheder, der ønsker at optimere deres salg.

* Er du karrierebevidst i den forstand, at du ønsker at udvikle dig som menneske gennem din karriere?
* Kræver du at blive involveret og ønsker du at sætte dine talenter i spil?
* Er du villig til at dele din viden med andre i samme og i helt andre brancher?
* Tør du også blotte din uvidenhed, og dermed give dig selv adgang til den viden, du mangler?
* Tør du stå ved dine ambitioner?
* Har du lyst til at netværke på et professionelt plan, hvor det faglige er i fokus?

- så er WOW Exenet et netværk for dig.


Læs om de forskellige typer af medlemskaber på vores hjemmeside...

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.

Populære netværk