Informationer

Gade og nr:
Der findes mange afdelinger
Postnr:
By:
Website:

Zonta Danmark

Zonta International er en verdensomspændende, upolitisk kontakt- og serviceorganisation for kvinder med selvstændig virksomhed eller i stillinger med eget ansvarsområde såvel inden for den private som den offentlige sektor.

Medlemsskab

Medlemskab af Zonta i Danmark opnåes gennem opfordring fra et Zontaklubmedlem. Invitation til medlemskab rettes til kvinder indenfor forskellige brancher, således at flest mulige erhverv er repræsenteret i hver klub.
Det erhvervsmæssige kriterium for at blive optaget er, at man enten driver selvstændig virksomhed eller besidder et job med selvstændigt ansvar indenfor det private erhvervsliv eller den offentlige sektor. Mere end 100 brancher og erhverv er repræsenteret blandt de ca. 600 medlemmer, Zonta har i Danmark. I øjeblikket er der kun kvindelige medlemmer i Zonta Danmark, men i princippet kan også mænd, der kan gå ind for Zontas målsætning om fremme af kvinders status, optages.

Klubliv og Netværk.
Zontaklubberne bestræber sig på at give de månedlige møder et fagligt, kulturelt eller samfundsorienteret indhold, og der lægges stor vægt på at styrke og udbygge kontakten mellem medlemmerne og mellem klubberne. Medlemskab af Zonta giver et værdifuldt lokalt, nationalt og internationalt netværk, som kan bruges på det professionelle og personlige plan. Klubberne påtager sig også at støtte nationale og internationale hjælpeprojekter.

Kontakt til Zontaklubberne.
Har du lyst til at høre nærmere om aktiviteterne i en Zonta klub i dit område, er du meget velkommen til at ringe eller sende en e-mail til den lokale formand. Klik på den by under klubber, der er nærmest din bopæl, og læs nærmere om den pågældende Zontaklub.

Zontas historie

Den første Zontaklub blev grundlagt i Buffalo i staten New York i 1919. Zonta International blev stiftet i 1930 og har nu hovedkontor i Chicago, USA. Der er ca. 33.000 medlemmer i mere end 1.200 klubber i 67 lande.

Zonta International blev startet af fem amerikanske kvinder, der en januaraften i 1919 var med som gæster i en Kiwani-klub i Buffalo, New York. Denne klub havde kun mandlige medlemmer, og som en form for modstykke til mandlige klubber, besluttede de fem kvinder at grundlægge deres egen klub for kvinder.

Founders

Medlemmerne skulle besidde ledende stillinger, og det vigtigste formål med klubben skulle være at sætte normer for og udbrede rimelige erhvervs- og arbejdsprincipper, der i korte træk gik ud på, at kvinder kunne arbejde under de samme vilkår og have de samme rettigheder på arbejdsmarkedet som mænd, hvad enten de besad ledende stillinger eller ej.
For at forstå, at en ny klub fødtes med et sådant formål på det tidspunkt, må man se på klubbens tidligste medlemmer.

De var alle produkter af de enorme forandringer i kvindens traditionelle rolle, der havde vundet frem i slutningen af det nittende og begyndelsen af det tyvende århundrede. Kun få årtider før var det uhørt, at kvinder gennemførte højere uddannelser, og ved lov var det dem forbudt at udøve liberale erhverv (som f.eks. advokat eller læge). De havde ikke stemmeret, de kunne ikke disponere over deres egen formue i ægteskabet, de havde ingen indflydelse på deres egen løn, etc. etc.
De første medlemmer af Zonta var derfor naturligt fundet blandt de, der kæmpede for at forbedre kvinders vilkår og rettigheder i det amerikanske samfund. Denne kamp foregik selvsagt ikke kun på det amerikanske kontinent, men over hele verden.

Danske kvinder dannede således i 1899 "Dansk Kvinderåd" (det senere Danske Kvinders Nationalråd) med det formål at samle institutioner og foreninger med kvinder i ledelsen fra hele landet, for at kunne danne et forbund af kvindeforeninger. Formålet var, ikke overraskende, at arbejde for at forbedre kvinders rettigheder i samfundet og i familien, og at kunne deltage i det internationale arbejde.

I Danmark blev den første Zonta-klub stiftet d. 16. maj 1935 og fik navnet The Zonta Club of Copenhagen - på dansk Københavns Zontaklub. 7. december 1937 blev Aalborg Zontaklub stiftet. Og indtil 1978 var der kun disse to klubber i Danmark. Derefter gik det relativt stærkt. Køben havn II, Århus og Randers kom til i løbet af de næste 2 år, og både i midten og slutningen af 80'erne blev antallet af klubber øget år for år.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk